Blog

Thirrje publike për ofertim shërbimi marketingu digjital në mediat sociale.

Thirrje publike për ofertim shërbimi marketingu digjital në mediat sociale

Dhoma e Biznesit te Diasporës Shqiptare, në kuadër të zbatimit të projektit “Rrënjët e mia-Kulturë 360” me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë, kërkon kompani që ofrojnë shërbim marketingu digjital në mediat sociale për rritjen e shikueshmërisë së platformës aktive elektronike http//:rrenjetemia.al

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të depozitojnë dokumentacionin e kërkuar në linkun e mëposhtëm në adresën: [email protected] deri në dt. 15 qershor 2021, ora 16:00.

Post a comment