Blog

Udhëzues për thirrjen e dytë CoSolve-19

Qeveria gjermane në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, kanë krijuar Instrumentin këshillimor, CoSolve-19. CoSolve-19 synon masa mbështetëse për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në sektorë të ndryshëm dhe fermerë të regjistruar. Masat do të ndihmojnë ndërmarrjet të përshtaten, të kenë një zhvillim më të qëndrueshëm dhe të tejkalojnë më lehtë krizën e shkaktuar nga Covid-19. CoSolve-19 do ndihmojë bizneset përmes trajnimeve, njohjes me zgjidhje të reja digjitale dhe mundësisë për tu bërë pjesë e skemës së granteve, pas përfundimit të trajnimeve.

Aplikimet e sektorëve të turizmit, bujqësisë dhe sektorët tjerë, përfshirë prodhues të tekstileve dhe veshjeve, lëkurës dhe këpucëve, bizneseve të artizanatit etj. mund të kualifikohen nëse plotësojnë:

  • Kriteret e xhiros maksimale e NMVM-së sipas ligjit shqiptar deri në 14.000.000 Lek në vit.
  • Të jenë 100% biznese me pronësi private, në zotërim të shtetasve shqiptare.
  • Bizneset duhet të jenë të regjistruara si ndërmarrje mikro, të vogla, të mesme, apo të kenë NIPT aktiv fermeri.
  • dhe duhet të ketë ushtrim zyrtar aktiviteti minimumi 6 muaj para fillimit të pandemisë COVID-19 (biznesi është regjistruar para 1 Tetor 2019).

Për me shumë informacion kliko :https://cosolve19.al/video-guida-per-thirrjen-e-dyte/

Post a comment