Blog

WELCOME “Entrepreneurship Academy” ! ANËTARI I RI I DHBD

Akademia e Sipërmarrjes u themelua për të drejtuar sipërmarrësit ambiciozë, duke filluar me të menduarit për një hap të tillë, pa u kufizuar në fillimin e një biznesi, bazuar në konceptin e përmirësimit të vazhdueshëm.

Programet e Akademisë së Sipërmarrjes i dedikohen fuqizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe fillestare në veçanti, për të mos përmendur nxitjen e zhvillimit të tyre përmes praktikave inteligjente. Me mbështetjen dhe udhëheqjen e Akademisë në fushën e trajnimit inovativ, sipërmarrësit mund të formojnë të ardhmen e biznesit në të gjithë botën, duke u njohur me format dhe llojet e shërbimeve të integruara, si dhe duke kontribuar në krijimin e modeleve krijues të ekonomisë në vend .

Shkëmbimi i praktikave, me kompani ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit, do të sigurojë vizionin e së nesërmes dhe do të inkurajojë bashkëpunimin e ndërsjellë në të ardhmen. Akademia Mbështet sipërmarrësit në krijimin e biznesit kudo në botë, përmes bashkëpunëtorëve dhe vetë pedagogëve të huaj, të integruar në vendet e tyre në sistemin fiskal dhe ligjor.

 

 1. PROFILI I KOMPANISE

Akademia e Sipërmarrjes u krijua pas një studimi të nevojave të sipërmarrjes dhe veçanërisht të të rinjve. Shpesh takojmë studentë të ekselencës ose të tjerë që përfundojnë studimet me rezultate shumë të mira. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet më të zhvilluara, ura midis teorisë dhe praktikës është një hap që duhet përmbushur me çdo kusht, për të bërë funksionale dhe të zbatueshme të gjithë njohuritë e marra ndër vite gjatë arsimit. Pikërisht kjo urë lidhëse është faza e çertifikimit të ideve të të bërit biznes, duke garantuar sukses në të ardhmen.

Gjithashtu, tregu i punës në Shqipëri nuk është i kualifikuar si duhet për trajnim pas-profesional. Duke ditur kërkesat e pozicionit për secilën punë, shumë prej tyre kërkojnë njohuri shumë specifike. Në këtë mënyrë, pikërisht këto specifika, përbëjnë një profil të veçantë brenda së njëjtës degë të arsimit ose brenda të njëjtit sektor. Jo vetëm një biznes, por një iniciativë, e cila, në fokusin e saj, ka zhvillimin, mbështetjen dhe lehtësimin e vizionarëve sipërmarrës, të rinjve, grave dhe atyre inovatorë në veçanti, duke filluar me fillimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm.

 

 1. PROGRAMI
 • Specialist i pagave
 • Specialist i TVSH-së
 • Specialist i Doganave
 • Administratori i rrezikut në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
 • Administratori i rrezikut tatimor
 • Administratori i Rrezikut Doganor
 • Specialist në studimet kontraktuale
 • Të drejtat dhe sekretet e franshizimit
 • Pronësia intelektuale në ekonominë dixhitale dhe inovative
 • Menaxhimi i rrjedhës së parasë
 • Përputhja vullnetare e taksave dhe trajtimi i gjobave
 • Gazetaria si një mundësi për vetëpunësim

 

PARTNERËT

Partnerët e Akademisë së Ndërmarrjes janë të ndarë në pesë grupe:

 1. Partner Strategjik për zhvillimin e Akademisë
 2. Lehtësimi i Partnerëve për përfshirjen e sa më shumë sipërmarrësve në platformën e ndërmarrjes
 3. Mbështetni partnerët, për të siguruar mbështetjen e nevojshme dhe të nevojshme për sipërmarrësit duke filluar nga faza Start-Up deri në zhvillimin e vazhdueshëm të një produkti, shërbimi ose standardi të cilësisë dhe menaxhimit të një ndërmarrjeje.
 4. Partnerët e bashkëpunimit janë ndërmarrje private kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit, të cilat ofrojnë bashkëpunime të ndryshme. Dy prej të cilave janë, shkëmbimet e Instruktorëve, Praktikat dhe shkëmbimi i përvojave ndërmjet tyre.
 5. Partnerë Investues, të cilët gëzojnë mundësinë të lidhen drejtpërdrejt me inovatorët e një ideje biznesi ose me inovatorët e produkteve dhe shërbimeve aktuale në përmirësim, në çdo formë financimi, granti ose partneritet.

INSTRUKTORËT

Dr. Elisabeta Katiaj– Zhvilluese dhe mbështetëse e Akademisë së Sipërmarrjes; Përfaqësues i Unionit të Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë

Dr. Joana Dhiamandi – Dhiamandi Glass

Evi Mucollari – Projektuese grafik dhe UX / UI

Av. Alban Duraj – ALBAN DURAJ LAW FIRM

Valbona Mezini – Gazetare

Post a comment