0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

HomeLajmeAktivitetetWorkshop online – “Angazhimi i Diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqipëri”

Workshop online – “Angazhimi i Diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqipëri”

Workshop online – “Angazhimi i Diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqipëri”