Sipas të dhënave nga Raporti më i fundit i Konkurrueshmërisë Globale të World Economic Forum, për vitin 2019 vihen re përmirësime në lehtësinë e të bërit biznes në rajon. Sipas anketimit të kryer në biznese të mëdha, sfidat kryesore të rajonit qëndrojnë në ineficensën e disa tregjeve financiare, të punës…...