Publikime

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Europian të Tiranës

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare z. Ardian Lekaj ka firmosur ditën e sotme një marrëveshje bashkëpunimi me Dekanin e Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në Universitetin Europian të Tiranes, Dr. Elvin Meka. Objekti i kësaj marrëveshje është përcaktimi i mënyrave të bashkëpunimit midis UET dhe Dhomës…...

Lexo më shumë

Afati përfundimtar të zbatimit të LIGJIT Nr. 90/2019 “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME” për të gjithë individët dhe personat juridik që zotërojnë prona në territorin e Republikën e Shqipërise, deri më 31.12.2021.

Në zbatim të modulit të shërbimeve që Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ofron, kujtojmë gjithë Diasporën Shqiptare, për afatin në përfundim të zbatimit të LIGJIT Nr. 90/2019 “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME” për të gjithë individët dhe personat juridik që zotërojnë prona në territorin e Republikën e Shqipërise,…...

Lexo më shumë